About Us – Vietnamese


TỔ CHỨC S.U.C.C.E.S.S.

Thành lập ban đầu năm 1973 và hoạt động vào năm 1974 nhằm giúp đỡ người Canada gốc Trung Hoa vượt qua những rào cản ngôn ngữ và văn hóa, S.U.C.C.E.S.S. đã phát triển thành một tổ chức đa văn hóa, đa dịch vụ, hỗ trợ nhiều loại khách hàng ở mọi khía cạnh về đời sống tại Canada. Ngày nay, tổ chức này là một trong những cơ quan dịch vụ xã hội lớn nhất ở tỉnh British Columbia. Năm 2004, S.U.C.C.E.S.S. đã được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định, một tổ chức quốc tế tại New York, do những hoạt động ưu tú nhất về Quản trị lãnh đạo, quản trị hoạt động cũng như những tiêu chuẩn dịch vụ xuất sắc. Cơ quan này đã được tái công nhận trong năm 2008 và 2012.

S.U.C.C.E.S.S. cung cấp dịch vụ định cư, ngôn ngữ, tìm việc làm, gia đình và thanh thiếu niên, hướng dẫn kế hoạch phát triển thương mại, giáo dục sức khỏe, nhà ở giá rẻ, cũng như phát triển cộng đồng và thiện nguyện.

Dịch Vụ Chăm Sóc Đa Cấp S.U.C.C.E.S.S. hoạt động vào năm 1995 nhằm cung cấp liên tục các dịch vụ y tế phù hợp với ngôn ngữ và văn hóa, bao gồm cả việc chăm sóc tại nhàchăm sóc ban ngày, cũng như trợ giúp cuộc sống cho người cao niên. Từ năm 2004, tổ chức này đã được công nhận bởi Hội Đồng Kiểm Định Canada trong ba năm liên tiếp, đạt danh hiệu cao nhất – “Chứng Nhận về Những Thành Tích Mẫu Mực” trong năm 2012.

Quỹ S.U.C.C.E.S.S., hoạt động vào năm 2001, là một tổ chức từ thiện chịu trách nhiệm gây quỹ cho S.U.C.C.E.S.S. và các tổ chức liên quan nhằm hỗ trợ hành động của những tổ chức này vì sự tiến bộ của cộng đồng.

Dịch vụ nhà ở S.U.C.C.E.S.S., hoạt động vào năm 2011, cung cấp và điều hành khu gia cư phi lợi nhuận cũng như dịch vụ và tiện nghi phát sinh, giúp đỡ người lớn và gia đình có thu nhập thấp, người cao niên chủ yếu có thu nhập thấp hoặc trung bình, và những người khuyết tật đa phần có thu nhập thấp hoặc trung bình.

Cơ quan Kinh doanh Canada là một công ty con do S.U.C.C.E.S.S. hoàn toàn sở hữu, thành lập năm 2007 để cung ứng huấn nghệ theo yêu cầu cho người mới nhập cư, và các dịch vụ chăm sóc tại nhà cho người cao niên có nhu cầu đặc biệt về ngôn ngữ, dinh dưỡng và văn hóa. Cơ quan này là một công ty thương mại đăng ký kinh doanh một cách đầy đủ và cung cấp các dịch vụ theo phương thức tự chi trả.

pdf small Dịch Vụ Xã Hội cho Người Việt Mới Nhập Cư tại SUCCESS- Văn Phòng Pender